top of page

Årsmøte 20. februar


Saksliste:

1. Registrering

2. Valg av ordstyrer

3. Valg av 2 til å underskrive protokoll

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av saksliste

6. Årsmelding

7. Regnskap

8. Innkomne saker

11. Valg


Saker til årsmøtet kan sendes til post@ulframsteg.no eller i posten til

Christian Åsebø Olsen, Rosslandsvegen 1184, 5918 Frekhaug. Saker må være mottatt senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer over 14 år som har betalt kontingent for 2023 og har vært medlem i laget i 3 måneder har stemmerett på årsmøtet.


Medlemskontingent per kalenderår:

Barn under 14 år kr 150,-

Voksne over 18 år kr 275,-

Familie med barn under 14 år kr 550,-

Familie med ungdom 14-18 år kr 850,-

Medlemsinnbetalingen støtter laget og aktivitetene på huset. Husk å merke innbetalingen med navn og fødselsdato. Eventuelt kan informasjonen sendes til post@ulframsteg.no eller på sms til 930 49 805.

Betal til konto 3632 50 01067

eller med Vipps til #13091

Ungdomslaget Framsteg Rossland.Trykk på bildet under for å åpne folderen vår for 2024 med årsmelding for 2024.


Framlegg til årsmøte sak 9

Vedtekt om sammensetning av valgnemnda. I vedtektene står det at «varamedlemmer, revisor og valgnemnd blir valgt for et år om gangen». Vi har praktisert at valgnemnda sitter tre år av gangen og foreslår at vedtektene våre oppdateres så de stemmer med praksis.


Framlegg til årsmøte sak 10

Forslag om ny utebod - godkjenning av kostnad


Comments


bottom of page