top of page

Folder

Hver år lager vi ny folder for ungdomslaget. Der finner du informasjon om ungdomslagets aktiviteter og årsmelding for fjoråret. Vil du ha annonse i folderen? Prisen er kr 1000,- for hel side, kr 500,- for halv side og kr 250,- for kvart side. Hvis du trenger hjelp med annonse, så har vi avtale med Åsebø Olsen grafisk. De lager annonsen gratis for deg!
 

Folderen leveres ut i postkasser fra Fløksand til Skurtveit. Den blir også gjort tilgjengelig digitalt her på denne siden.

Årets folder er ferdig produsert. Neste års folder produseres i januar 2025.

Trykk på bildet under for å lese folder for 2024 med årsmelding for 2023.

Infofolder2024_med__aarsmelding.jpg
bottom of page