Ny nettside!

Velkommen til vår nye nettside. Hald deg informert om kva som skjer i ungdomslaget og i huset vårt. Nettsida er laga slik at ho tilpassar seg til PC, nettbrett og mobiltelefon. På PC kan du i dei fleste nettlesarar trykke CTRL og + eller CTRL og – for å få større eller mindre skrift.

Vi sender ut eit nyheitsbrev med jamne mellomrom. Klikk her for å gå til påmelding av nyheitsbrev.

På nokre sider kan ein skrive inn kommentarar. For å hindre upassande meldingar, har vi valgt at kommentarar må godkjennast av nettredaktør.