Valg 2021 – styret i ULF

Tirsdag 23 .februar var det årsmøte i Ungdomslaget Framsteg.

Leiar – Christian Åsebø Olsen – Valgt for 1 år
Styremedlem – Ingvild P. Stusdal – Ikke på valg (ett år igjen)
Styremedlem – Jeanette S. F. H. Eikeland – Ikke på valg (ett år igjen)
Styremedlem – Ingrid B. Klausen – Ikke på valg (ett år igjen)
Styremedlem – Kristian Rossland – Valgt for 2 år
Styremedlem – Anan Haugland – Valgt for 2 år


Varamedlem 1 – Hilde Kristin Iden – Valgt for 1 år
Varamedlem 2 – Kjetil Io – Valgt for 1 år
Varamedlem 3 – Nils Gunnar Thomle – Valgt for 1 år

Anette Sandven har påtatt seg oppdraget som regnskapsfører som dugnad for ungdomslaget i 1 år.

2 revisorer: Lis Larsen og Sølvi Eikeland

Valgkomite: Svanhild Notøy, Linda Meyer og Tobias Meyer-Bogen.