Valg 2017 – oppdatert oversikt

Styret i Ungdomslaget Framsteg:
Christian Åsebø Olsen – leder
Kjetil Io – styremedlem
Hilde Kristin Iden – kasserer
Ingrid B. Klausen – skrivar
Jeanette Haugland – styremedlem
Inger Bratshaug   – 1. vara
Guro Nordvik  – 2. vara
Karin Strømmen – 3. vara

Valgnemnd:
Torild Søderstrøm (leiar valgnemnd)
Inga Aasebø
Liv Røssevold