Valg 2016 – nye styremedlemmer

Nytt styre for 2016:

Det ble i år ikke funnet en kandidat for ledervervet og det vil derfor være et arbeidende styre.
Mer informasjon om hvilke oppgaver de forskjellige styremedlemmene vil få kommer etter første styremøte.

Kasserer             Hilde Kristin Iden

Styremedlem     Jeanette Haugland

Styremedlem     Ingrid Brakstad Klausen

Styremedlem     Magne Erling Skintveit

Styremedlem     Kjetil Io

Styremedlem     Christian Åsebø Olsen

1.varamedlem   Inger Bratshaug

2.varamadlem   Svanhild Notøy

3.varamedlem   Trond Roger Lervåg