Styret 2021-2022

Leiar – Christian Åsebø Olsen (tlf. 930 49 805)
Styremedlem – Ingvild P. Stusdal
Styremedlem – Jeanette S. F. H. Eikeland
Styremedlem – Ingrid B. Klausen
Styremedlem – Kristian Rossland
Styremedlem – Anan Haugland


Varamedlem 1 – Hilde Kristin Iden
Varamedlem 2 – Kjetil Io
Varamedlem 3 – Nils Gunnar Thomle

Anette Sandven har påtatt seg oppdraget som regnskapsfører for ungdomslaget.

2 revisorer: Lis Larsen og Sølvi Eikeland

Valgkomite: Svanhild Notøy, Linda Meyer og Tobias Meyer-Bogen.