Styret 2020-2021

Leiar – Christian Åsebø Olsen (tlf. 930 49 805, e-post christian@ulframsteg.no)
Styremedlem – Ingvild P. Stusdal
Styremedlem – Jeanette S. F. H. Eikeland
Styremedlem – Ingrid B. Klausen
Styremedlem – Kristian Rossland
Styremedlem – Anan Haugland


Varamedlem 1 – Linda Meyer
Varamedlem 2 – Hilde Kristin Iden
Varamedlem 3 – Kjetil Io

Anette Sandven har påtatt seg oppdraget som regnskapsfører på dugnad for ungdomslaget i 1 år.

2 revisorer: Lis Larsen og Sølvi Eikeland

Valgkomite: Svanhild Notøy, Unni Steen og Tobias Meyer-Bogen.