Styret 2021-2022

Leiar – Stine Dahl
Nest leiar – Christian Åsebø Olsen
Kasserer – Anne-Helen Bache Meland
Styremedlem – Jeanette S. F. H. Eikeland
Styremedlem – Ingrid B. Klausen
Styremedlem – Kristian Rossland
Styremedlem – Anan Haugland


Varamedlem 1 – Kjetil Io
Varamedlem 2 – Elisabeth Iden
Varamedlem 3 – Christel Røyseth

2 revisorer: Lis Larsen og Sølvi Eikeland

Valgkomite: Sandra Bruvik, Linda Meyer og Tobias Meyer-Bogen.