Styret i Ungdomslaget Framsteg for 2019-2020:
Christian Åsebø Olsen – leder
Hilde Kristin Iden – kasserer
Linda Meyer – Skrivar
Kristian Rossland – styremedlem og dugnadsansvarlig
Jeanette Haugland – styremedlem og ansvarlig for utleie
Anan Haugland – styremedlem

Ingrid B. Klausen – 1. vara
Liv Røssevold – 2. vara
Kjetil Io – 3. vara

Valgnemnd:
Unni Steen
Svanhild Notøy
Tobias Meyer-Bogen