Skintveit rundt 23. juni

Ungdomslaget Framsteg arrangerer tur- og aktivitetsdag med tre ulike løyper i Skintveitområdet. Ei av løypene går langs Skintveitvegen og er tilpassa rullestol og barnevogn. Dei to andre løypene er i skog og mark. Rundt i løypene er det quiz, postar og aktivitetar som passar alle aldersgrupper. I ungdomshuset vert det kafé og trekking av gevinstar på startnummer.


https://www.facebook.com/events/478852519534832/

Forhåndspåmelding på sms til
Hilde Kristin Iden på tlf 416 35 133.
Oppgi navn og alder på alle deltakerne.
Eller påmelding ved inngang.
Betaling ved inngang.

Oppmøte 23. juni kl. 11:00 ved ungdomshuset, Skintveitvegen 7, Rossland