top of page

Årsmøte 22. februar

Onsdag 22. februar kl. 19:00 er det årsmøte for Ungdomslaget Framsteg i lagshuset Framtun

Det er ingen påmelding, bare å møte opp!

Saksliste: 1. Registrering 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av 2 til å underskrive protokoll 4. Godkjenning av innkalling 5. Godkjenning av saksliste 6. Årsmelding 7. Regnskap 8. Innkomne saker 9. Valg

Enkel servering.

Vell møtt!

Styret i ULF

Saker til årsmøtet kan sendes til post@ulframsteg.no eller leveres i posten til Christian Åsebø Olsen, Rosslandsvegen 1184, 5918 Frekhaug. Saker må være mottatt senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer over 14 år som har betalt kontingent for 2022 og har vært medlem i laget i 3 måneder har stemmerett på årsmøtet.

Comments


bottom of page