Noregs Ungdomslag – sommarleir

Makalause dagar for deg mellom 13 og 25 år!

Sommarleiren er ei årleg tilskiping i regi av Noregs Ungdomslag, og som flyttar på seg kvart år. I år skal Sommarleiren vere på Fana Folkehøgskule, i fagre omgjevnader utanfor Bergen. Kurs innen teater, dans, foto, folkemusikkurs, vokalkurs, mm. Åpent for påmelding. Rabatt for medlemmar. Les meir om alle kursa og aktivitetane du kan vere med på her. Les mer på http://www.sommarleiren.no

Rabatt på årets sommarleir! Noregs Ungdomslag fleskar til og spanderer 700 kr per deltakar fram til 15.mai og ikkje minst: Dekker alle reisekostnader. Meld deg på i dag