Utleigereglar

INFO OM UTLEIE AV FRAMTUN

Leietaker skal signere leieavtale og beholde kopi av denne. Utleieansvarlig skal ha original igjen.
Sjekkliste til leietaker skal leveres tilbake ferdig utfylt sammen med nøkkelen etter leie.
Det vil bli krevd inn depositum. Utleieansvarlig vil gi info om dette ved utleie.

Leietakers plikter
Leietaker plikter å ivareta utleiers eiendom på en tilfredsstillende måte og forlate området (inne og ute) i den stand de overtok det. Ved evt. skade på hus eller inventar, skal leier informere utleier om dette, og sammen bli enig om reparasjon eller annet vederlag.

Leiertaker/medansvarlig er økonomisk ansvarlig/erstatningspliktig dersom noe blir ødelagt i løpet av leietiden. Dette betyr at alle dem som har skrevet under leieavtalen er økonomisk erstatningsansvarlig ved skade etc.

Leietaker får tilsendt innbetalingsgiro/eller kontonummer, der sum må være betalt før overlevering av nøkkel. Vedlagt følger informasjon om hva som SKAL gjøres før man fortaler huset.
Røyking er ikke tillatt inne i ungdomshuset!!

 

Leietakers plikter (i alder 18-25 år)
Leier plikter å skaffe minimum 5 vakter over 25 år, som skal stå som medansvarlig for arrangement. Disse 5 vaktene skal og skrive under på leieavtalen før leier får utlevert nøkkel.
Eller gjelder samme regler som for andre.

Plikter som vakt: vaktene SKAL være edru!!
Som vakt har man ansvar for:
– At uvedkommende ikke får adgang til arrangement og skal bortvises fra området. Vaktene må plasseres ved dørene inn til lokalet og i selve lokalet.
-Bortvise mindreårige

 

Leietaker plikter å rydde alt, dvs.: tomflasker, boss og kjøkken. Bord og stoler må vaskes og settes på plass. Leietaker plikter å fjerne boss og tomflasker. Dersom det ligger sneiper, glass-skår ellet annet boss utenfor, skal dette ryddes opp.

Bosset skal kastes i lagets kontainer som står utenfor huset.

Ved knusing av glass/kopper/fat etc., vil det legges til kr 20,- pr del som er knust, på regningen.

Dersom dette ikke blir gjort opp ved tilbakelevering av nøkkel, vil det komme en ekstraregning.

Ved leie fredag eller lørdag, skal lokalet være ferdig utvasket innen neste dag kl. 14:00. Evt. senere utvasking etter avtale.