Haustfest laurdag 26. oktober kl. 19:30

Velkommen til fest i haustpynta Framtun. Silverboys spelar til dans. Det vert servert kjøttsuppe. Lynutlodding med flotte gevinstar.

Billettpris: Medlem kr. 200,-, andre kr. 250,-.  Aldersgrense 20 år.

Påmelding til Unni på 414 13 624, helst med sms og seinast 20 oktober!