I forbindelse med ungdomslagets 100-års jubileum lagde vi boken Framsteg i bygda. Boken er en historisk reise gjennom bygden de siste 100 årene. Mange i bygden vil kanskje finne seg selv eller noen du kjente i boka.

Vi vil her legge utdrag fra boken. Ønsker du å kjøpe boken? Ta kontakt med Christian på tlf. 930 49 805.

FØREORD ……………………………………………………………….. 7

ROSSLANDSSONGEN ……………………………………………. 8

LEIAR……………………………………………………………………….. 9

EIT LAG VEKS FRAM……………………………………………. 10

HUSBYGGING ………………………………………………………. 14

Krigsår………………………………………………………………. 15

Påbygg på Framtun………………………………………….. 17

NY FANE I JUBILEUMSÅRET………………………………. 20

AKTIVITETER ………………………………………………………  22

Lagsmøter………………………………………………………… 22

Bibliotek …………………………………………………………..  22

Leik og dans ……………………………………………………… 23

Striledansane……………………………………………………. 28

Julefestar i Framtun…………………………………………… 34

Bygdekinoen …………………………………………………….  36

Redningskøytebasaren……………………………………… 37

Bordtennis………………………………………………………… 37

Musikklaget Framsteg……………………………………….. 38

Diskoteket Framsteg………………………………………….. 41

Ungdomshuset til bryllup og fest………………………. 42

Utleige……………………………………………………………….. 46

Laget sine arrangement i nyare tid…………………….. 47

Haustfest …………………………………………………………. 48

Julebord…………………………………………………………….. 49

Romjulsfest……………………………………………………….. 51

Nyttårsfeiring …………………………………………………..  51

Kor……………………………………………………………………. 52

Stiv kuling…………………………………………………………. 53

Teater………………………………………………………………… 58

Melandsrevyen………………………………………………….. 59

13 i skuddet……………………………………………………….. 60

Fritidsklubben………………………………………………….. 64

Musikk og band………………………………………………… 68

Dugnad ……………………………………………………………. 69

ANNA I STYKKJE …………………………………………………  72

UPP OG FRAM……………………………………………………… 74

Lever ………………………………………………………………..  74

Til tjeneste ………………………………………………………..  75

Ein Sundagskvell um vintren, her i bygdi …………. 77

Dans og ymse anna …………………………………………..  78

Hvorfor her er så mange ungkarer i vågen ……….. 80

Piken jeg elsker ………………………………………………… 80

Helgens værmelding ………………………………………… 80

Ærede skribenter……………………………………………….. 81

Ungdomen………………………………………………………… 81

Avertissement …………………………………………………… 81

Ein fjelltur ………………………………………………………..  82

Korleis skal ein bruka ungdomstida? ……………….. 83

På farten ………………………………………………………….. 84

Oprydding i lagshuset etter krigen …………………… 85

«Med hensyn til valget» ……………………………………  87

Møtekultur i ungdomslaget……………………………… 87

Kva vil du?………………………………………………………… 88

Minne……………………………………………………………….. 89

Storvask ……………………………………………………………  90

EIT HISTORISK PERSPEKTIV …………………………….. 91

Badeliv………………………………………………………………. 96

BREV FRÅ UTFLYTTA LAGSLEMER…………………. 108

HELSINGAR…………………………………………………………. 112

Eit skråblikk på korleis U.L. har påverka

utviklinga i bygda……………………………………………. 112

Ungdomstida mi på Rossland………………………….. 116

LEIARAR I LAGET ………………………………………………. 118

Første kvinnelege leiar…………………………………….. 122

ÆRESMEDLEM ANDREAS VIKEBØ………………….. 123

GÅVER TIL JUBILANTAR…………………………………… 124

UNGDOMSLAGSONGEN……………………………………. 127

STYRET I JUBILEUMSÅRET……………………………….. 128

Styret i fritidsklubben………………………………………. 129

KJELDER………………………………………………………………. 130

UNGDOMSLAGET FRAMSTEG TAKKAR                            131