Fra årsmøte 24. februar 2014

Det nye styret blir som følger:
Leder: Karin Strømmen
Nestleder: Sigve Eikeland
Kasserer: Inga Kari Aasebø
Skrivar: Inger Bratshaug
Styremedlem: Eli Iren Dale Ryland
Styremedlem: Christian Åsebø Olsen
1 vara: Joakim Alexander Dale
2 vara: Kim Andre Pettersen
3 vara: Marianne Bratshaug

Vi vil takke Torhild Vikebø Søderstrøm for innsatsen og arbeidet i årene som leder og som medlem i styret.

Glede og hugnad -samarbeid og dugnad.