Trykk på bildet for å lese folder i fullskjerm. Esc for å avslutte fullskjerm på pc.

Støtt Ungdomslaget Framsteg og få reklame i nærområdet.

I forbindelse med årsmøtet vårt 22. februar, oppdaterer vi informasjonsfolderen vår. Vi tilbyr lokale bedrifter annonseplass. Dere når ut til mange i nærområdet til en rimelig pris. Folderen legges i postkasser i Rosslandskrinsen (fra Fløksand til Skurtveit). Den blir også tilgjengelig på ungdomshuset, Facebook og hjemmesiden vår.

Prisen er kr 250,- for 1/4 side, kr 500,- for 1/2 side og kr 1000,- for helside. Folderen er i A5 størrelse.

Åsebø Olsen grafisk sponser ungdomslaget med grafisk produksjon av folder og annonser. Dersom dere ikke har egen annonse, lages den gratis for dere til bruk i folderen!

Folderen leveres i postkasser ca. 4. februar. Frist for innlevering av logo/tekst/annonse er 28. januar.

For annonse, ta kontakt på tlf. 930 49 805 eller post@ulframsteg.no