malerkost

Dugnadsplan kjøkken februar-mars

Oppstart dugnad 17.februar 2015

Se bilder fra det ferdige flotte kjøkkenet vårt her.

17.februar t.o.m.25.februar
Rydde ut utstyr, demontere innredning, koble av vann og EL.
Tak og veggplater rives.
Demontere damp hette
Avfall sorteres i forskjellige hengere for levering på Mjåtveit lørdag 21.02 kl. 0900-1300

Utbedre stenderverk og ev. Isolasjon. Montere spikerslag til ny innredning.
Bunnsvill med oppkant til gulvbelegg.
Reife gulv til øy (el. rør)

26. og 27.februar
Elektriker og rørlegger gjør ferdig i vegger.

28.februar
Klart for gulvlegger. – ferdig i løpet av onsdag 4.mars.

5.-12.mars
Plate vegger og tak, sette opp lettvegg til bøttekott. Spikerslag til utslagsvask.
Montere opp damp hette.

12.-20.mars
Montere innredning og sette på plass utstyr.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Sigve på tlf. 952 41 161