Brannplan for ungdomshuset er lagd i samarbeid med Lindås- og Meland brannvern. Leietakere skal sette seg inn i brannreglementet.

Ungdomshuset er godkjent for maksimalt 120 personer. Det er begrensninger på antall gjester i forhold til hvilke rom arrangementet foregår i, og hvilken type arrangement det er.

Storsalen med scene
70 personer dekket med bord og stoler.
100 personer med rader med 11 stoler i bredden.
120 personer stående (konsert etc.).

Småsalen
Dekket med bord og stoler – 25
Rader med stoler – 30
Stående – 40

Kjellerstue
Dekket med bord og stoler – 33
Rader med stoler – 40
Stående – 50

Ved dekking med bord og stoler, skal det skal være 120 cm mellom bordene.
Med stolrader, skal det være rømningsveier på sider, foran og bak. Maks 15 stoler i bredden.
Nødutganger skal ha fri passasje.
Ved store arrangement,bør det være vakter i tillegg.

Tillegg for leigetakarar 18-25 år
Ved arrangement med alkohol er maks antal gjester 70 personar (vaktar tel ikkje med i dette antalet)

X