Bruk piler på tastaturet, piler i bilder eller trekk til side for å bytte bilde. Ved å trykke pilen øverst i høyre hjørnet på bildet, får du fullskjermsvisning.