Årsmøte 19. februar

Onsdag 19. februar kl. 19:00 er det årsmøte for Ungdomslaget Framsteg i lagshuset Framtun

Saksliste:
1. Registrering
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av saksliste
6. Årsmelding
7. Regnskap
8. Innkomne saker
– Kontingent økning
9. Valg

Enkel servering.
Vell møtt!
Styret i ULF

Saker til årsmøtet kan sendes til post@ulframsteg.no eller leveres i posten til Christian Åsebø Olsen, Rosslandsvegen 1184, 5918 Frekhaug. Saker må være mottatt senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer over 14 år som har betalt kontingent for 2019 og har vært medlem i laget i 3 måneder har stemmerett på årsmøtet.