Årsmøte i Ungdomslaget Framsteg 24. februar

Mandag 24. februar kl. 19:00 er det årsmøte i lagshuset Framtun

Saksliste:
1. Registrering
2. Val av ordstyrar
3. Val av 2 til å underskrive protokoll
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av saksliste
6. Årsmelding
7. Rekneskap
8. Innkomne saker
9. Utsendingar til Hordaland UL sitt årsmøte
10. Val

Enkel servering.
Vel møtt!
Styret i ULF