Årsmøte 2017 – 20. februar

Mandag 20. februar kl. 19:00 er det årsmøte i lagshuset Framtun

Saksliste:
1. Registrering
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av saksliste
6. Årsmelding
7. Regnskap
8. Innkomne saker
9. Valg

Enkel servering.
Vell møtt!
Styret i ULF

 

Saker til årsmøtet kan sendes til post@ulframsteg.no eller i posten til Christian Åsebø Olsen, Rosslandsvegen 1184, 5918 Frekhaug. Saker må være mottatt senest 1 uke før årsmøtet.

Medlemmer kan fremme forslag til styremedlemmer til leder i valgkomiteen Torhild Vikebø Søderstrøm på e-post soederstroem@outlook.com

Styret i Ungdomslaget Framsteg 2016:
Christian Åsebø Olsen – på valg
Kjetil Io – ikke på valg
Hilde Kristin Iden – ikke på valg
Ingrid B. Klausen – ikke på valg
Jeanette Haugland – ikke på valg
Inger Bratshaug   – 1. vara – på valg
Svanhild Notøy  – 2. vara – på valg
Trond Roger Lervåg – 3. vara – på valg

Valgnemnd:
Leder valgnemden – Torhild Søderstrøm – på valg
Inga Aasebø
Liv Røssevold