Årsmøte i Ungdomslaget Framsteg 16. februar 2015

Mandag 16. februar kl. 19:00 er det årsmøte i lagshuset Framtun

Saksliste:
1. Registrering
2. Val av ordstyrar
3. Val av 2 til å underskrive protokoll
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av saksliste
6. Årsmelding
7. Rekneskap
8. Innkomne saker
9. Val

Enkel servering.
Vel møtt!
Styret i ULF