Årsmøte 23. januar

Tirsdag 23. februar kl. 19:00 er det årsmøte for Ungdomslaget Framsteg i lagshuset Framtun

Pga. koronasituasjonen ønsker vi at deltakere melder seg på på forhånd på post@ulframsteg.no eller sms til 930 49 805. Møtet holdes oppe i storsalen der vi kan holde avstand. Vi tar forbehold om antall deltakere pga. korona-restriksjoner.

Saksliste:
1. Registrering
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av saksliste
6. Årsmelding
7. Regnskap
8. Innkomne saker
9. Valg

Enkel servering.
Vell møtt!
Styret i ULF

Saker til årsmøtet kan sendes til post@ulframsteg.no eller leveres i posten til Christian Åsebø Olsen, Rosslandsvegen 1184, 5918 Frekhaug. Saker må være mottatt senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer over 14 år som har betalt kontingent for 2020 og har vært medlem i laget i 3 måneder har stemmerett på årsmøtet.