Årsmøte 19. februar

Tirsdag 19. februar kl. 19:00 er det årsmøte i lagshuset Framtun

Saksliste:
1. Registrering
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av saksliste
6. Årsmelding
7. Regnskap
8. Innkomne saker
9. Valg

Enkel servering.
Vell møtt!
Styret i ULF

Saker til årsmøtet kan sendes til post@ulframsteg.no eller leveres i posten til Christian Åsebø Olsen, Rosslandsvegen 1184, 5918 Frekhaug. Saker må være mottatt senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer over 14 år som har betalt kontingent for 2018 og har vært medlem i laget i 3 måneder har stemmerett på årsmøtet.

Medlemmer kan fremme forslag til styremedlemmer til valgkomiteen v/ Torhild Søderstrøm på e-post soederstroem@outlook.com