Annonse i folderen vår?

I forbindelse med årsmøtet, vil vi neste uke oppdatere informasjonsfolderen for ungdomslaget. Vi tilbyr lokale bedrifter reklameplass i folderen. På denne måten kan din bedrift nå ut til mange kunder for en rimelig pris. Folderen vil bli lagt i ca. 400 postkasser i nærområdet. I tillegg vil den være tilgjengelig på hjemmesiden vår, på facebook og på ungdomshuset.
Prisen er kr 250,- for 1/5 side, kr 500 for 1/2 side og helside til kr 1000. Folderen er i A5 format.
Folderen skal i produksjon neste uke. Vi ber derfor om tilbakemelding innen 1. februar, dersom dere ønsker annonse i folderen.
Ta kontakt for mer informasjon:
Christian Åsebø Olsen
Tlf. 930 49 805
post@ulframsteg.no
Folderen vi lagde i fjor:
infofolder2016(trykk her)