Folder 2021

Støtt Ungdomslaget Framsteg og få reklame i nærområdet.

Ta kontakt med Christian Åsebø Olsen, tlf. 930 49 805 eller post@ulframsteg.no

I forbindelse med årsmøte, oppdaterer vi informasjonsfolderen vår. Vi tilbyr lokale bedrifter annonseplass. Dere når ut til mange for en rimelig pris.

Folderen legges i postkasser i Rosslandskrinsen (fra Fløksand til Skurtveit). Den blir også tilgjengelig på ungdomshuset, Facebook og hjemmesiden vår.

Prisen er kr 250,- for 1/4 side, kr 500,- for 1/2 side og kr 1000,- for helside. Folderen er i A5 format.

Åsebø Olsen grafisk sponser ungdomslaget med grafisk produksjon av folder og annonser. Dersom dere ikke har egen annonse, lages det gratis for dere til bruk i folderen!

Folderen leveres i postkasser rundt 7. februar. Frist for innlevering av logo/tekst/annonse er 4. februar.

For å se forrige års folder se ulframsteg.no/folder

Kunne det vært interessant for dere? Ta kontakt.