17. mai 1976

Torhild og Kari 1972

Tidleg på morgenen var det overskya og grått, men tru det eller ei det klarnar opp. Dagen var reddet. Alt kunne gå som planlagt. Komiteèn møtte tidleg opp til sine plikter, som vart utført med god vilje og godt humør.

Skulestyrer Furubotten heldt ord for dagen ved skulen. Musikklaget og songkoret kastet som vanleg glans over dagen med sin opptreden. Salutten var det Sigurd Skurtveit som stod for. I år gjekk prosesjonen rundt Ryland med stopp på Ryland. Malvin Io heldt her festtalen. Og igjen underholdt songkoret og musikklaget.

Vel att ende på skuleplassen smaker det etter alt og døme godt med kaffi og boller. Is, brus og pølsesalget gjekk strykande.

Tevlingar og leikar for borna er det vanskeleg å få nok av, men me trur at dei fleste fekk delta i år.

Referat fra 17. mai komiteèn, 17. mai 1976
Bilde: Kari og Torhild 17. mai 1972